NRT - Proventek Solutions AB

  

  

    

Models to Code with no Mysterious Gaps.
New book from Starr, Mangogna & Mellor.

Model Integration focus on the critical problems teams encounter with model based development on real projects. They don't just teach the notation for a model element. They show examples of where to and where not to use it. 

They discuss the consequences of one modeling solution versus another. But most importantly, they take a step back and focus on the harder problem of developing useful abstractions before you even begin drawing model symbols.

  

Översikt av Merge för Windows

Merge är ett avancerat och visuellt verktyg att jämföra och synkronisera filer, mappar och kataloger från Araxis Ltd. Verktygets gränssnitt finns till följande språk: Engelska, Tyska, Franska, Internationell Spanska, Japanska och Kinesiska (traditionell och förenklad).

För mer information om Araxis Merge

Översikt av Ketura

Ketura är en mjukvaruapplikation för att hantera projekt som är i ständig förändring, har hög komplexitet och där det finns en önskan att erhålla ett professionellt stöd som verkligen kan förenkla arbetet. Software Management när den är som bäst!

För mer information om Araxis Ketura